słownik polsko - rosyjski

język polski - русский язык

nowoczesny po rosyjsku: