słownik polsko - rosyjski

język polski - русский язык

ołówek po rosyjsku:

1. карандаш карандаш


У тебя есть карандаш?
Мой сын пишет (чем?) карандашом.
Это карандаш.
Я потерял карандаш.
Мне нужны конверт, бумага и карандаш или ручка.
Ручка и карандаш - инструменты для письма.
Где книга и карандаш?
Я могу использовать этот карандаш?
На подоконнике лежат карандаш и перо.
Где книга и карандаш? Книга на столе, а карандаш лежит на окне.
Кто-то ушёл, забрав мой карандаш.
Он взял карандаш в руку.
Книга — на столе, а карандаш лежит на подоконнике.
Это ручка или карандаш?
Чей это карандаш?

Rosyjskie słowo "ołówek" (карандаш) występuje w zestawach:

Rozdział 2.1- Pierwsze kontakty: Słówka
Elena-Leszek Elementarz 001
Просто Класс Урок 3
OSW Elżbieta 1 - 2
Początki_ 01.08.2014