słownik polsko - rosyjski

język polski - русский язык

obecność po rosyjsku:

1. наличие


Для демократического правительства важно наличие двух конкурирующих партий.
Проверьте на наличие старых версий.

2. присутствие


Он потерял присутствие духа.
Мир — это не отсутствие насилия, а присутствие справедливости.

Rosyjskie słowo "obecność" (присутствие) występuje w zestawach:

Słowa z marginesu i inne