słownik polsko - rosyjski

język polski - русский язык

osiemdziesiąt po rosyjsku: