słownik polsko - rosyjski

język polski - русский язык

pieczony po rosyjsku: