słownik polsko - rosyjski

język polski - русский язык

religia po rosyjsku:

1. религия религия


С религией или без, хорошие люди могут вести себя хорошо, а плохие - делать зло; но для того, чтобы хорошие люди стали делать зло, нужна религия.
Мне безразличны ваши раса, возраст и религия.

Rosyjskie słowo "religia" (религия) występuje w zestawach:

1000 najważniejszych rzeczowników po rosyjsku 750 ...
przedmioty szkolne