słownik polsko - rosyjski

język polski - русский язык

rocznica po rosyjsku: