słownik polsko - rosyjski

język polski - русский язык

wstawać po rosyjsku:

1. вставать вставать


Я ненавижу вставать рано утром.
Вам незачем вставать так рано.
У него была привычка вставать рано.
Было воскресенье, и я не стал вставать рано.
Тебе пора вставать.
Я взял за правило вставать в шесть.
Он привык рано вставать.
Слишком рано, чтобы вставать.
Ты должен вставать в шесть.

Rosyjskie słowo "wstawać" (вставать) występuje w zestawach:

500 najważniejszych czasowników po rosyjsku 75 - 100
61 rosyjskie słówa - czasowniki ze stałym akcentem
Rosyjski B - Dzień roboczy
czasowniki ruchu, po których używa się dopełniacza...
Czasowniki pierwszej koniugacji