słownik polsko - rosyjski

język polski - русский язык

zagraniczny po rosyjsku: