słownik polsko - rosyjski

język polski - русский язык

ziemniaki po rosyjsku: