słownik polsko - szwedzki

język polski - Svenska

lekki po szwedzku:

1. lätt lätt


Det här är lätt.
Jag föredrar att äta lätta måltider.
Tyskan är inte ett lätt språk.
Det är ingalunda lätt att bemästra ett främmande språk.
Nu är det lagom, varken för tungt eller för lätt.

Szwedzkie słowo "lekki" (lätt) występuje w zestawach:

300 najważniejszych określeń po szwedzku 101 - 125
Sverige 4 - przymiotniki

2. ljus ljus


Mitt rum är mycket ljus.
Mörker är frånvaro av ljus.

Szwedzkie słowo "lekki" (ljus) występuje w zestawach:

przymiotniki 1