słownik polsko - wietnamski

język polski - Tiếng Việt

certyfikat po wietnamsku:

1. chứng chỉ chứng chỉ


Bạn phải làm việc cho chứng chỉ tốt nghiệp.