słownik rosyjsko - polski

русский язык - język polski

прыгать po polsku:

1. skakać skakać


Tutaj można skakać do wody.
Tom nie umie skakać tak wysoko, jak Adam.
Niebezpiecznie jest skakać do wody.
Lubisz skakać? Tak, bardzo lubię skakać.
umiem skakać
Sportowiec potrafi bardzo wysoko skakać.
skakać na skakance
Jako dziecko lubiłam skakać na skakance.
Ona umie wysoko skakać.

Polskie słowo "прыгать" (skakać) występuje w zestawach:

Спорт - русская лексика; Sport - słownictwo rosyjskie
500 najważniejszych czasowników po rosyjsku 150 - 175
Основные глаголы – русскпя лексика; Podstawowe cza...
ćwiczenia słówka sport
Rosyjski nie gryzie