słownik rosyjsko - polski

русский язык - język polski

эксперимент po polsku:

1. eksperyment


Na moich zajęciach z chemii przeprowadzamy dużo eksperymentów.
On robi eksperymenty chemiczne w swoim laboratorium.
Eksperci są optymistyczni co do wyników eksperymentu.
Musimy przeprowadzić eksperyment.
Profesor przeprowadza eksperyment w jego laboratorium
Ten eksperyment był niebezpieczny.
Eksperyment potwierdził jego teorię.
W celu zebrania danych przeprowadzono następujący eksperyment.
Przeprowadzili nowy eksperyment chemiczny.
Próbowaliśmy wykonać ten eksperyment.
Włożył wszystkie siły w ten eksperyment.
Eksperyment zakończył się sukcesem.
On wyjaśnił, dlaczego ten eksperyment się nie powiódł.

Polskie słowo "эксперимент" (eksperyment) występuje w zestawach:

1000 najważniejszych rzeczowników po rosyjsku 500 ...
Rosyjski 12 1/4