słownik słowacko - polski

slovenský jazyk - język polski

hlasovať po polsku:

1. głosować głosować


głosować za / przeciwko propozycji
Jest pełnoletni, więc może głosować.
Jest za młody, by głosować.
W wielu krajach osoby poniżej 18. roku życia uważane są za nieletnie i nie mogą głosować.

Polskie słowo "hlasovať" (głosować) występuje w zestawach:

500 najważniejszych czasowników po słowacku 275 - 300