słownik słowacko - polski

slovenský jazyk - język polski

súhlasiť po polsku:

1. zgadzać się zgadzać się


zgadzać się z kimś
zgadzać się z kimś, np. w tym punkcie zgadzam się z Panem

Polskie słowo "súhlasiť" (zgadzać się) występuje w zestawach:

500 najważniejszych czasowników po słowacku 50 - 75

2. akceptować akceptować


zaakceptować ugodę
ciężko zaakceptować tę sytuację

Polskie słowo "súhlasiť" (akceptować) występuje w zestawach:

500 najważniejszych czasowników po słowacku 325 - 350

3. zgodzić się zgodzić się4. przyjąć przyjąć


przyjąć, przyjmować, zaakceptować, akceptować
Postanowiłem przyjąć tę propozycję.
Chciałem dać jej trochę pieniędzy, ale ona nie chciała ich przyjąć.
Myślę, że powinniśmy przyjąć jego plan.
Jeszcze nie zdecydowała, czy przyjąć zaproszenie, czy go nie przyjmować.
Można już przyjąć zamówienie?
Nie chciał przyjąć kary.
Uchodźcy powinni przyjąć nasze zasady.
Jedzenie rękoma nie tylko ma wielowiekowe tradycje, ale też - jak uważają niektórzy uczeni - ma szanse przyjąć się ponownie.
Nie jestem w stanie przyjąć twej oferty.
Prosimy przyjąć wyrazy ubolewania z powodu wszelkich niedogodności.
Filozofia Hegla jest tak dziwaczna, że nie sposób byłoby oczekiwać, że ktokolwiek zdrowy na umyśle zechce ją przyjąć. A jednak tak się stało. Hegel wyłożył ją w sposób tak mętny, że ludzie doszukiwali się w niej głębi.
Zastanawiam się, czy przyjąć to zlecenie.
Jeśli o mnie chodzi, nie mogę przyjąć jego propozycji.
Uznał, że mądrze będzie przyjąć propozycję.