słownik słowacko - polski

slovenský jazyk - język polski

televízia po polsku:

1. telewizja telewizja


Gazety, radio i telewizja nazywane są mediami.
Telewizja niszczy życie rodzinne.
To jest telewizja.
Telewizja ma wielki wpływ na społeczeństwo.
Czy uważa pan, że telewizja jest szkodliwa dla dzieci?
Telewizja jest ważnym medium przekazywania informacji.
Telewizja osłabia kreatywność.
Telewizja jest groźna, ponieważ wprawia umysł w stan bierności.

Polskie słowo "televízia" (telewizja) występuje w zestawach:

1000 najważniejszych rzeczowników po słowacku 300 ...