słownik szwedzko - polski

Svenska - język polski

fast besluten po polsku:

1. zdeterminowany zdeterminowany


Jestem zdeterminowany nauczyć się francuskiego.
Myślę, że jestem zdeterminowany.
Nie był dość zdeterminowany, aby spędzić całą noc na pisaniu.
Jestem bardzo zdeterminowany żeby mówić płynnie po angielsku:)
Nie jesteś wystarczająco zdeterminowany, żeby stracić na wadze.)

2. postanowienia


Czy postanowienia wynikające z planów rozwoju produktu i procesu wprowadzane są w życie?
postanowienia umowy
zgodnie z postanowieniami w zakresie praw człowieka, zawartymi w Porozumieniu z Cotonou i odnośnych umowach,
Bądź konsekwentny w swoich postanowieniach.

3. ustalona