słownik szwedzko - rosyjski

Svenska - русский язык

ytterligare po rosyjsku: