słownik turecko - angielski

Türkçe - English

yıkamak po angielsku:

1. to wash to wash


I need to wash the car.
to wash a car

Angielskie słowo "yıkamak" (to wash) występuje w zestawach:

İngilizce Kelimeler: En Önemli 500 Fiil 26 - 50
Turkish Words: Top 500 Verbs 26 - 50