słownik turecko - niderlandzki

Türkçe - Nederlands, Vlaams

bu po niderlandzku:

1. dit


Hoelang duurt dit?
Oh God! Hoe komt dit hier terecht? Ik ben niet goed met computers!
Dima... zuchtte Al-Sayib, "hoeveel kost dit telefoongesprek je? Ik wed dat het meer is dan 99 kopeke, noob..."
In dit land is het gemiddeld aantal kinderen per gezin gedaald van 2 naar 1,5.
Dit is wat wiskundigen en Fransen gemeen hebben: wat je hen ook probeert uit te leggen, ze vertalen het op hun eigen manier en verdraaien het in iets wat helemaal anders is.
Hee, heeft dit de hele dag buiten op de eettafel gestaan? Dit moet in de koelkast om niet te bederven.
Een Engelsman, een Belg en een Nederlander gaan een café binnen en nemen plaats aan de toog. Zegt de barkeeper: "Wacht even, is dit een mop of zo?"
Ik hoor dat Latijnse muziek furore maakt in de muziekindustrie dit jaar.
Het bleek dat dit gerucht noch kop noch staart had.
Eindelijk komen we elkaar tegen! Ik heb lang naar dit ogenblik verlangd.
Zullen er dit jaar opnieuw veldtekeningen verschijnen in Engeland? Ik denk van wel.
Meer moeten we niet zeggen dan dat uiteindelijk, dit niet aanvaardbaar is.
Nadat hij ditmaal twintig seconden lang naar een Arabisch liedje had geluisterd - want als hij tien seconden lang had geluisterd, zou dit een dubbele zin zijn - hoorde Dima eindelijk een bekende stem zeggen: "As-salamoe aleikoem!"
De prins, die zag dat er uit haar mond enkele parels en diamanten kwamen, vroeg haar hem te zeggen vanwaar dit kwam.
Als de Esperanto-versie van Wikipedia - of andere sites zoals Tatoeba - één van de belangrijkste taalversies wordt, zou dit een publiek van buitenstaanders motiveren om onze taal te leren.