słownik turecko - niderlandzki

Türkçe - Nederlands, Vlaams

zor po niderlandzku:

1. moeilijk moeilijk


Een Fransman bijvoorbeeld kan misschien moeilijk lachen om een Russische grap.
Dit is moeilijk.
Eerst vond hij Engels heel moeilijk, maar nu vindt hij het gemakkelijk.
Mayuko meed moeilijk werk.
Ik weet niet wat doen met dat moeilijk probleem.
De leraar waarschuwde ons dat het examen moeilijk kon zijn.
Hoe moeilijk kan wachten soms zijn!
Waarom viel het dermate moeilijk te beargumenteren, dat de zenuwcel de basiseenheid van het zenuwweefsel is?
Het examen dat hij vorige week afgelegd heeft was uiterst moeilijk.
Hij kan moeilijk zien zonder bril.
Computers zijn in staat tot het verrichten van extreem moeilijk werk.
Reizen naar nieuwe plaatsen is interessant en kan moeilijk zijn. Esperanto maakt ook dat gemakkelijk.
Je maakt het jezelf moeilijk door zulke dingen te leren.
Het is moeilijk uw stijl te herkennen als de boodschap beperkt is tot 80 tekens.
Ze kon zich moeilijk inhouden van lachen toen ze de jurk zag.

Niderlandzkie słowo "zor" (moeilijk) występuje w zestawach:

NHA woorden (4-6)