słownik turecko - polski

Türkçe - język polski

örnek po polsku:

1. przykład


np. przykład architektury gotyckiej, poezji romantycznej
na przykład
Jeżeli na przykład nałogowo palący nauczyciel ostrzega uczniów przez papierosami, to stanowi to pewną sprzeczność.
Bob lubi fantazjować, na przykład opowiadając o odziedziczeniu majątku ojca.
Podała typowy przykład muzyki współczesnej.
Niektórzy analitycy uważają Somalię za typowy przykład państwa upadłego.
Nie jest dobrze, kiedy się wie, że coś nieprzyjemnego ma się zdarzyć, na przykład że masz iść do dentysty albo jechać do Francji.
W czasie podróży do Włoch zwiedził kilka miast słynnych ze swego piękna, jak na przykład Neapol czy Florencję.
Możemy tu trzymać na przykład psy, koty albo ptaki.
Podam przykład, to powinno wyjaśnić sprawę.
John zawsze brał przykład z Lincolna.
Tatoeba znaczy "na przykład" po japońsku.
Ten kościół jest dobrym przykładem architektury baroku.
Nie dajesz dobrego przykładu swojej młodszej siostrze.
To ważne aby podawać przykłady, żeby podeprzeć swoje argumenty.

Polskie słowo "örnek" (przykład) występuje w zestawach:

H_Lekcja 9 - różne, dolapTA, bahçeDE (miejscownik ...
powitania i pozegnania
słownictwo a1 X