słownik turecko - polski

Türkçe - język polski

not po polsku:

1. ocena ocena


Na tym tle ocena ostatnich wydarzeń może być trudna.
Ostateczna ocena programu będzie możliwa dopiero po jego zakończeniu.
krytyczna ocena
Jej ocena sytuacji jest daleka od obiektywnej
ocena zadań

Polskie słowo "not" (ocena) występuje w zestawach:

Pierwszy tydzień