słownik turecko - polski

Türkçe - język polski

on dört po polsku:

1. czternaście


czternaście pomidorów
Jej rodzice rozwiedli się, gdy miała czternaście lat.
czternaście alfabetem Morse'a
Siedem + siedem = czternaście
Dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, siedemnaście, osiemnaście, dziewiętnaście, dwadzieścia.
Mój brat Jacques ma czternaście lat.

Polskie słowo "on dört" (czternaście) występuje w zestawach:

Liczby i dni tygodnia
Liczby po turecku
Liczby - Sayılar
liczenie do pieciu