słownik turecko - rosyjski

Türkçe - русский язык

çadır po rosyjsku: