słownik turecko - rosyjski

Türkçe - русский язык

çamaşır po rosyjsku: