słownik turecko - rosyjski

Türkçe - русский язык

çanak po rosyjsku: