słownik turecko - rosyjski

Türkçe - русский язык

çay kaşığı po rosyjsku: