słownik turecko - rosyjski

Türkçe - русский язык

özellik po rosyjsku: