słownik turecko - rosyjski

Türkçe - русский язык

ızgara po rosyjsku: