słownik turecko - rosyjski

Türkçe - русский язык

akciğer po rosyjsku: