słownik turecko - rosyjski

Türkçe - русский язык

bank po rosyjsku: