słownik turecko - rosyjski

Türkçe - русский язык

benzin po rosyjsku: