słownik turecko - rosyjski

Türkçe - русский язык

fantastik po rosyjsku: