słownik turecko - rosyjski

Türkçe - русский язык

kafatası po rosyjsku: