słownik turecko - rosyjski

Türkçe - русский язык

meslek po rosyjsku: