słownik turecko - rosyjski

Türkçe - русский язык

pazarlık etmek po rosyjsku: