słownik turecko - rosyjski

Türkçe - русский язык

sabırsız po rosyjsku: