słownik turecko - rosyjski

Türkçe - русский язык

saldırı po rosyjsku: