słownik turecko - rosyjski

Türkçe - русский язык

silah po rosyjsku: