słownik turecko - rosyjski

Türkçe - русский язык

uykusuzluk hastalığı po rosyjsku: