słownik turecko - rosyjski

Türkçe - русский язык

vefasız po rosyjsku: