słownik turecko - rosyjski

Türkçe - русский язык

yetim po rosyjsku: