słownik ukraińsko - polski

українська мова - język polski

одинадцять po polsku:

1. jedenaście


jedenaście książek
Dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, siedemnaście, osiemnaście, dziewiętnaście, dwadzieścia.
On chodzi codziennie średnio jedenaście kilometrów.

Polskie słowo "одинадцять" (jedenaście) występuje w zestawach:

Liczby po ukraińsku