słownik wietnamsko - niderlandzki

Tiếng Việt - Nederlands, Vlaams

có thể po niderlandzku:

1. kan kan


Dat kan niet!
Voor zover ik mij kan herinneren is hij een eerlijk man.
Iedereen kan een verschil maken in zijn eigen leven en daarmee gezamenlijk de wereld een betere plaats maken voor zichzelf en anderen om zich heen.
De grote vraag, die nooit beantwoord is, en die ik ondanks dertig jaar studie van de vrouwelijke geest nog niet kan beantwoorden, is: "Wat wil een vrouw?"
Een Fransman bijvoorbeeld kan misschien moeilijk lachen om een Russische grap.
Er zijn mensen in de wereld die zo'n honger hebben, dat God alleen in de vorm van brood aan hen kan verschijnen.
Een uitverkoren volk kan niet racistisch zijn. Racisme is een kenmerk van minderwaardige rassen.
Wist ik veel dat je geen tomaat lust. Dat kan ík toch niet ruiken! Dat had je van tevoren moeten zeggen.
Het is geen goed idee iemand te confronteren met eigen uitspraken die hij zich zelf niet meer kan herinneren.
In Zwitserland kan men condooms kopen uit een automaat.
Om nieuwe werkgelegenheid te scheppen kan de moderne technologie heel veel bijdragen.
Hoe kan ik nou gezien hebben wat je deed, als je achter me stond? Ik heb geen ogen in m'n achterhoofd!
Een klein bosbrandje kan zich makkelijk verspreiden en snel een grote vuurzee worden.
Mensen met bloedgroep 0 die resusnegatief zijn, zijn universele donoren; iedereen kan hun bloed krijgen.
Esperanto is gemakkelijker dan alle nationale of natuurlijke talen, men kan het dus onvergelijkbaar veel sneller, goedkoper en gemakkelijker ten gronde leren.

2. kunnen kunnen


Toen ik haar vroeg naar haar werk zei ze dat het te ingewikkeld was om daar kort iets over te kunnen zeggen.
Kunnen we praten?
Dat u zo'n end niet meer kan lopen is toch niks om u voor te schamen?! Je zal ze de kost moeten geven die op uw leeftijd überhaupt niet meer kunnen lopen.
De prins vond, dat een dergelijke bekwaamheid meer waard was dan om het even wat men als bruidsschat zou kunnen geven aan een meisje. Hij bracht ze naar het paleis van zijn vader, de koning, waar ze met hem trouwde.
's Nachts zet ik mijn paprikaplantjes bij het open raam, zodat ze een beetje kunnen harden voor ik ze buiten poot, want ze hebben nu nog zulke dunne steeltjes.
Als jullie de lessen van het seminar "Corruptiebestrijding binnen het bedrijf" niet willen volgen, kunnen jullie ook 200 hryvnia betalen en het certificaat gewoon zo ontvangen.
Eventueel zou het ook kunnen werken als je eerst zeer aandachtig de lijst zinnen doorloopt en daarna oefent met de 'typ'-methode.
Wiskunde is het deel van de wetenschap waarmee je je nog steeds zou kunnen bezighouden als je 's morgens wakker zou worden en zou merken dat het heelal er niet meer is.
Om computerlinguïstiek te kunnen studeren moet men meerdere talen kennen, maar ook goed met computers kunnen omgaan.
De gelijkberechtiging en het behoud van de talen zouden enkel kunnen gegarandeerd worden, indien de Europese Unie een neutrale, gemakkelijk te leren, geleidelijk invoerbare brugtaal zou aannemen als hulptaal tussen zijn volkeren.
Aan de kabelbaan hangen cabines waarin plaats is voor vier personen. De skistokken dient men bij zich te houden; de ski's kunnen in de daarvoor bestemde houders aan de achterkant van de cabine geplaatst worden.
Dit kerkhof heeft zelfs een eigen site, en daarop staat een pagina "Nieuws". Kunnen jullie het je voorstellen, nieuws van de begraafplaats?!
Alleen door alle atoomwapens te verbieden kunnen we allemaal samen de wapenwedloop stoppen.
Maar over zijn zus kunnen we zeggen, dat ze zo hatelijk werd, dat haar eigen moeder ze wegjoeg; en het ongelukkige meisje had zoveel gelopen en niemand gevonden, die haar wilde opvangen, dat ze weldra omkwam in een hoek van het bos.

3. waarschijnlijk waarschijnlijk


Waarschijnlijk regent het vanmiddag.
Later, in zijn hotelkamer, dacht hij aan haar, aan dat ze hem morgen waarschijnlijk zou ontmoeten.
waarschijnlijk wel; waarschijnlijk niet
Je kunt waarschijnlijk wel raden wat er gaat gebeuren.
De vorige e-mail die ik stuurde was waarschijnlijk niet duidelijk. Je moet niets bevestigen.
Als ge iemand 20 dollar leent en hem daarna nooit meer terugziet, dan was het dat waarschijnlijk waard.
De Bijbel draagt ons op om onze naasten én onze vijanden lief te hebben; waarschijnlijk omdat dat in het algemeen dezelfde personen zijn.
Dat was waarschijnlijk wat hun beslissing beïnvloed heeft.
Trouwens, het verschil tussen Engels en Amerikaans is waarschijnlijk groter dan tussen standaard Vlaams en standaard Hollands Nederlands.
De bosbrand is waarschijnlijk de duurste natuurramp ooit in Canada.
Waarschijnlijk gaat de baas je naar Californië sturen.
Als het u zo verteld is, klopt het waarschijnlijk.
Hij verzekert nooit iets, zegt altijd ofwel "misschien" ofwel "waarschijnlijk".
Als ik Anca zou zien, zou ik haar waarschijnlijk niet herkennen.
Tatoeba: Ontving je een PM? Je zit waarschijnlijk in nesten...

4. mogelijk mogelijk


Is het mogelijk om aids te krijgen van wc-brillen? "Nee, dat is niet mogelijk."
Spring zo hoog mogelijk.
Is het mogelijk met mevrouw Brown te spreken?
Overwinning is onwaarschijnlijk, maar mogelijk.
Indien mogelijk, zou ik nu naar huis willen gaan.
Het is altijd mogelijk om een aanzienlijk aantal mensen te verenigen in liefde, zolang er andere mensen overblijven om hun agressieve uitingen te incasseren.
Vertel het me alsjeblieft als het mogelijk is om aan een meisje te zien of ze een vriendje heeft of niet.
Dit is mogelijk geen echte diamant.
Het Frans zit dikwijls erg verveeld met de uitdrukkingsdichtheid die het gebruik van voor- en achtervoegsels in het Esperanto mogelijk maakt, maar het trekt zijn plan door te spelen op de keuze van de lexemen.
Een opgroeiend kind dat niet veel energie heeft, heeft mogelijk medische hulp nodig.
Een machinevertaalsysteem, dat een tussentaal gebruikt, waarin de woorden zoveel mogelijk éénduidig zijn, heeft meer kans op slagen.
Als je iets niet graag hebt in iemand, is het heel goed mogelijk dat jij dat ook hebt.
Voor de fonetische welluidendheid en voor de vertaling van dichtwerk is er veel mogelijk met de hulp van de 16-de regel van het Esperanto.
Tussen man en vrouw is geen vriendschap mogelijk. Er is passie, haat, aanbidding, liefde maar geen vriendschap.
Ze heeft haar paraplu mogelijk in de bus achtergelaten.