0 osób to lubi. Polub!

enentopphverbs enentopphverbs

Używam fiszkoteki od 540 dni. Jestem autorem 83 zestawów. Ostatni raz można mnie było zobaczyć 2019-06-26 16:14:17.

Stworzone przeze mnie fiszki


Basic phrasal verbs with "to be"
Basic phrasal verbs with "to be"
Phrasal verbs with "to be"
Phrasal verbs with "to be"
Phrasal verbs with "to break"
Phrasal verbs with "to break"
Basic phrasal verbs with "to bring"
Basic phrasal verbs with "to bring"
Phrasal verbs with "to bring"
Phrasal verbs with "to bring"
Basic phrasal verbs with "to call"
Basic phrasal verbs with "to call"
Phrasal verbs with "to call"
Phrasal verbs with "to call"
Phrasal verbs with "to carry"
Phrasal verbs with "to carry"
Phrasal verbs with "to catch"
Phrasal verbs with "to catch"
Basic phrasal verbs with "to come"
Basic phrasal verbs with "to come"
Phrasal verbs with "to come"
Phrasal verbs with "to come"
Phrasal verbs with "to cut"
Phrasal verbs with "to cut"
Phrasal verbs with "to do"
Phrasal verbs with "to do"
Basic phrasal verbs with "to fall"
Basic phrasal verbs with "to fall"
Phrasal verbs with "to fall"
Phrasal verbs with "to fall"
Phrasal verbs with "to feel"
Phrasal verbs with "to feel"
Phrasal verbs with "to fill"
Phrasal verbs with "to fill"
Basic phrasal verbs with "to get"
Basic phrasal verbs with "to get"
Phrasal verbs with "to get"
Phrasal verbs with "to get"
Phrasal verbs with "to give"
Phrasal verbs with "to give"
Basic phrasal verbs with "to go"
Basic phrasal verbs with "to go"
Phrasal verbs with "to go"
Phrasal verbs with "to go"
Phrasal verbs with "to grow"
Phrasal verbs with "to grow"
Phrasal verbs with "to have"
Phrasal verbs with "to have"
Phrasal verbs with "to hold"
Phrasal verbs with "to hold"
Phrasal verbs with "to keep"
Phrasal verbs with "to keep"
Phrasal verbs with "to live"
Phrasal verbs with "to live"
Basic phrasal verbs with "to look"
Basic phrasal verbs with "to look"
Phrasal verbs with "to look"
Phrasal verbs with "to look"
Phrasal verbs with "to make"
Phrasal verbs with "to make"
Phrasal verbs with "to pay"
Phrasal verbs with "to pay"
Phrasal verbs with "to put"
Phrasal verbs with "to put"
Phrasal verbs with "to run"
Phrasal verbs with "to run"
Phrasal verbs with "to see"
Phrasal verbs with "to see"
Phrasal verbs with "to send"
Phrasal verbs with "to send"
Basic phrasal verbs with "to set"
Basic phrasal verbs with "to set"
Phrasal verbs with "to set"
Phrasal verbs with "to set"
Phrasal verbs with "to sit"
Phrasal verbs with "to sit"
Phrasal verbs with "to stand"
Phrasal verbs with "to stand"
Phrasal verbs with "to stay"
Phrasal verbs with "to stay"
Basic phrasal verbs with "to take"
Basic phrasal verbs with "to take"
Phrasal verbs with "to take"
Phrasal verbs with "to take"
Basic phrasal verbs with "to turn"
Basic phrasal verbs with "to turn"
Phrasal verbs with "to turn"
Phrasal verbs with "to turn"
Phrasal verbs with "to work"
Phrasal verbs with "to work"
Basic phrasal verbs with the letter A
Basic phrasal verbs with the letter A
Phrasal verbs with the letter A
Phrasal verbs with the letter A
Basic phrasal verbs with the letter B
Basic phrasal verbs with the letter B
Phrasal verbs with the letter B
Phrasal verbs with the letter B
Basic phrasal verbs with the letter C
Basic phrasal verbs with the letter C
Phrasal verbs with the letter C
Phrasal verbs with the letter C
Basic phrasal verbs with the letter D
Basic phrasal verbs with the letter D
Phrasal verbs with the letter D
Phrasal verbs with the letter D
Basic phrasal verbs with the letter E
Basic phrasal verbs with the letter E
Phrasal verbs with the letter E
Phrasal verbs with the letter E
Basic phrasal verbs with the letter F
Basic phrasal verbs with the letter F
Phrasal verbs with the letter F
Phrasal verbs with the letter F
Basic phrasal verbs with the letter G
Basic phrasal verbs with the letter G
Phrasal verbs with the letter G
Phrasal verbs with the letter G
Basic phrasal verbs with the letter H
Basic phrasal verbs with the letter H
Phrasal verbs with the letter H
Phrasal verbs with the letter H
Basic phrasal verbs with the letter I
Basic phrasal verbs with the letter I
Phrasal verbs with the letter I
Phrasal verbs with the letter I
Phrasal verbs with the letter J
Phrasal verbs with the letter J
Basic phrasal verbs with the letter K
Basic phrasal verbs with the letter K
Phrasal verbs with the letter K
Phrasal verbs with the letter K
Basic phrasal verbs with the letter L
Basic phrasal verbs with the letter L
Phrasal verbs with the letter L
Phrasal verbs with the letter L
Basic phrasal verbs with the letter M
Basic phrasal verbs with the letter M
Phrasal verbs with the letter M
Phrasal verbs with the letter M
Phrasal verbs with the letters N and O
Phrasal verbs with the letters N and O
Basic phrasal verbs with the letter P
Basic phrasal verbs with the letter P
Phrasal verbs with the letter P
Phrasal verbs with the letter P
Basic phrasal verbs with the letters Q and R
Basic phrasal verbs with the letters Q and R
Phrasal verbs with the letters Q and R
Phrasal verbs with the letters Q and R
Basic phrasal verbs with the letter S
Basic phrasal verbs with the letter S
Phrasal verbs with the letter S
Phrasal verbs with the letter S
Basic phrasal verbs with the letter T
Basic phrasal verbs with the letter T
Phrasal verbs with the letter T
Phrasal verbs with the letter T
Phrasal verbs with the letters U and V
Phrasal verbs with the letters U and V
Basic phrasal verbs with the letter W
Basic phrasal verbs with the letter W
Phrasal verbs with the letter W
Phrasal verbs with the letter W
Phrasal verbs with the letters Y and Z
Phrasal verbs with the letters Y and Z

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.