0 osób to lubi. Polub!

ultimate.vi.ko ultimate.vi.ko

Używam fiszkoteki od 1482 dni. Jestem autorem 30 zestawów.

Moje zainteresowania

Koreański

Stworzone przeze mnie fiszki


Tên các ngày trong tuần trong tiếng Hàn Quốc
Tên các loài động vật trong tiếng Hàn Quốc
Tên các tòa nhà trong tiếng Hàn Quốc
Tên các loại trái cây trong tiếng Hàn Quốc
Tên các loại rau quả trong tiếng Hàn Quốc
Tên các loại ngũ cốc trong tiếng Hàn Quốc
Cách gọi các thành viên gia đình trong tiếng Hàn Quốc
Tên các ngành nghề trong tiếng Hàn Quốc
Tên các loại đồ uống trong tiếng Hàn Quốc
Cách đọc các con số trong tiếng Hàn Quốc
Cách gọi tháng và mùa trong tiếng Hàn Quốc
Tên gọi đồ đạc trong tiếng Hàn Quốc
Tên các phòng trong nhà trong tiếng Hàn Quốc
Tên gọi màu sắc trong tiếng Hàn Quốc
Các tính từ cá tính trong tiếng Hàn Quốc
Tên các loại quần áo trong tiếng Hàn Quốc
Tên các ngôn ngữ trong tiếng Hàn Quốc
Tên quốc gia trong tiếng Hàn Quốc
Tên gọi các bộ phận của cơ thể trong tiếng Hàn Quốc
Tên các môn thể thao trong tiếng Hàn Quốc
Tên các hành tinh trong tiếng Hàn Quốc
Tên các phương tiện vận tải trong tiếng Hàn Quốc
Tên gọi thiên tai trong tiếng Hàn Quốc
Tên các châu lục trong tiếng Hàn Quốc
Tên các thiết bị trường học trong tiếng Hàn Quốc
Tên gọi các loài cây trong tiếng Hàn Quốc
Tên gọi các loại cây hoa trong tiếng Hàn Quốc
Tên các loại gia vị trong tiếng Hàn Quốc
Tên các môn học ở trường trong tiếng Hàn Quốc
Tên gọi thời tiết trong tiếng Hàn Quốc

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.