0 osób to lubi. Polub!

svetalit svetalit

Używam fiszkoteki od 15 dni. Uczę się z fiszkoteką 3 dni, w tym systematycznie od 0 dni. Jestem autorem 10 zestawów. Ostatni raz można mnie było zobaczyć 2022-08-08 10:34:43.

Moje zainteresowania

rosyjski

Stworzone przeze mnie fiszki


My lesson
Personal Pronouns with “to be” in the Present Simple
Subject (personal pronouns) + "to be" + not, negative form
Personal Pronouns. Present Simple. INTERROGATIVE SENTENCE.
The simple present tense use
IELTS Speaking Cue Card 2022. Describe a time when you were stuck in a traffic jam
Use do, does and did to talk about actions.
Use do not, does not and did not to make other verbs negative
Know Your TRAFFIC SIGNS Official Edition. Department for transport UK.
Use do, does and did as helping verbs to ask and answer questions

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.