prepositions and prepositional phrases

prepositions and prepositional phrases

prepositions and prepositional phrases

13 fiszek anntiktik

INFOMINT Prepositional phrases Wyrażenia przyimkowe z przyimkiem "IN" - Part 4

DLA KOGO? ........ Zestaw jest dla wszystkich tych, którzy chcą szybko i poprawnie mówić po angielsku. CO ZAWIERA ZESTAW?........ Zestaw zawiera prawie wyłącznie wyrażenia przyimkowe z przyimkiem IN i jest przeznaczony dla wszystkich chętnych zdobycia bądź utrwalenia wiedzy z wyrażeń przyimkowych właśnie z tym przyimkiem ........ DLACZEGO WARTO SIĘ TEGO UCZYĆ? ........ Wyrażenia przyimkowe stanowią część zdania i ich znajomość jest konieczna dla budowy poprawnego zdania w języku angielskim ........ CO TO SĄ WYRAŻENIA PRZYIMKOWE? ........ Wyrażenia przyimkowe m u s z ą zawierać i rozpoczynać się od p r z y i m k a, zaś kończyć rzeczownikiem, zaimkiem, rzeczownikiem odczasownikowym (odsłownym) bądź np. zdaniem rzeczownikowym (noun clause). Zakończenia te stanowią dopełnienie przyimka. Wyrażenia przyimkowe również m o g ą (nie muszą) zawierać modyfikatory dopełnień........ W Z O R C E: ........ 1) przyimek + rzeczownik, zaimek, rzeczownik odczasownikowy lub zdanie rzeczownikowe ........ 2) przyimek + modyfikator(y) + rzeczownik, zaimek, rzeczownik odczasownikowy lub zdanie rzeczownikowe ........ Życzę przyjemnej i owocnej nauki.

72 fiszki infomint

Wyświetlone 1-2 z 2 rekordów.
wypróbuj za darmo kursy językowe Fiszkoteki lub stwórz własne fiszki
Powiązane: angielski | click on 3 | języki obce | wyrażenia przyimkowe | przyimki angielskie | przyimek | angielski